სამუშაო ადგილები
  • office@asstra.com
  • გადამზიდველის კაბინეტი

Sტვირთის გადაზიდვის მოთხოვნა

გადასაზიდათ მიიღება ტვირთები 1 პალეტიდან ან 500 კგ-დან ზევით. 500 კგ-მდე ტვირთების გადასაზიდათ ისარგებლეთ კრებული ტვირთების ან ავიაგადაზიდვების მომსახურეობით. კომპანია ASSTRA არ ახორციელებს პირადი ნივთების გადატანას.

*ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე რომ კომპანია AsstrA-Associated Traffic AG არ მუშაობს ფიზიკურ პირებთან და ინდივიდუალურ მეწარმეებთან.
დამატებითი მომსახურეობა
კავშირის სახეობა