სამუშაო ადგილები
 • office@asstra.com
 • გადამზიდველის კაბინეტი
 • Future logistics today

  CREATED BY PEOPLE
  POWERED BY TECHNOLOGY

  ავტომატიზაციის ეპოქაში ადამიანები რჩებიან განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალად.
  მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით AsstrA კომპანიების ექსპერტთა
  ჯგუფი მოქმედებს უფრო ეფექტურად და გვთავაზობს უნიკალურ გადაწყვეტილებებს კლიენტებისა და მომწოდებლების ბიზნეს მიზნების მისაღწევად.
  AsstrA ლოგისტიკური სერვისები, რომლებიც შექმნილია ხალხის მიერ და აღჭურვილია ტექნოლოგიებით.

   

   

თქვენი წარმატების გარანტიები
* ანალიტიკური მონაცემები კომპანიის საქმიანობის 2022 წლის შედეგების მიხედვით

AsstrA ამბები

ლოგისტიკური მიმოხილვა 2022 წ
2022 წელი იყო უნიკალური და მრავალი თვალსაზრისით განსხვავებული წინა წლებისგან. ანა სმირნოვა, AsstrA Industrial Project Logistics-ის ხელმძღვანელი დიდ ბრიტანეთში, აჯამებს 12 თვის შედეგებს ლოგისტიკის სექტორში.
 
პურის გზა: მარცვლეულის მიწოდების ახალი სქემები
მსოფლიო გლობალური სასურსათო კრიზისის წინაშე დგას, რომელიც გამოწვეულია Covid-19-ის პანდემიით და საწვავის ფასების ზრდით.
 
საზღვაო მარშრუტი აშშ-დან ევროპაში: ანალიტიკური ხედი
გლობალური ეკონომიკა შეეჯახა ინფლაციის ზრდას და იმპორტსა და ექსპორტზე მოთხოვნის შემცირებას
 

კარიერა ASSTRA-ში

ASSTRA ქმნის ძლიერ ერთნაირათ მოაზროვნეთა გუნდს, ერთიანი კორპორატიული კულტურით. მუდმივი განვითარება და სრულყოფილება, გუნდური სული,ინოვაციურობა და პროაქტიურობა- კომპანიის კორპორატიული კულტურის ფუნდამეტური ელემენტებია.

 • ВАКАНСИИვაკანსიები
  გთავაზობთ ღია დიალოგს კომპანიას და თანამშრობლებს შორის.
 • СТАЖИРОВКА სტაჟირება
  კომპანია პოულობს , ანვითარებს და აკავებს ახალგაზრდა ტალანტებს.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

სტაბილური სამსახური

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

სოციალური გარანტიები

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВКИ

სტაჟირების შესაძლებლობა

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА

ღირსეული ანაზღაურება

РАБОТА В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

პროფესიონალთა გუნდში მუშაობა

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

მუშაობის კომფორტული პირობები

ტვირთის გადაზიდვის მოთხოვნა

გადასაზიდათ მიიღება ტვირთები 1 პალეტიდან ან 500 კგ-დან ზევით. 500 კგ-მდე ტვირთების გადასაზიდათ ისარგებლეთ კრებული ტვირთების ან ავიაგადაზიდვების მომსახურეობით. კომპანია ASSTRA არ ახორციელებს პირადი ნივთების გადატანას.

*ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე რომ კომპანია AsstrA-Associated Traffic AG არ მუშაობს ფიზიკურ პირებთან და ინდივიდუალურ მეწარმეებთან.
დამატებითი მომსახურეობა
კავშირის სახეობა